Накратко за нас

  1. Опит в земеделието от 1994 

    Агрошанс Комерс е една от първите големи земеделски фирми в страната като обработваме над 100 000 декара зърнени и протеинови култури. В над 20 годишния си опит сме доказали своите коректност, точност и качество. 

  2. Качество и доволни партньори

    За нас качеството на продукцията и коректното отношение към клиенти и доставчици е  изключително важно. Точно с тези умение успяваме да превърнем Агрошанс Комерс в синоним на постоянство и коректност и успех.

  3. Не спираме да градим и да се развиваме

    Екипът на Агрошанс Комерс постоянно се стреми да подобри и модернизира своето производство. В момента разполагаме с 5 земеделски бази, над 100 специализирани машини и над 200 отлично подготвени специалисти в земеделието. Ежегодно инвестираме както финанси, така и време, и усилие в усъвършенстване на целия процес. 

 

Ние помагаме на нашите клиенти да достигнат най-високи резултати.

 

РЕЗУЛТАТИ

Нашият екип от специалисти ежегодно анализира и усъвършенства производството както на зърнените, така на протеиновите, и фуражните култури които отглежда Агрошанс Комерс. В резултат, нашите клинти получават най-доброто от което се нуждаят.

Прочети повече
 

пшеница

прочети повече
 

кориандър

прочети повече
 

Въвеждане на иновативно производство на люцерна и люцернова гранула

 

НАШАТА ЛЮЦЕРНА

След анализ на световните тенденции при производството на люцерна, нашият екип се ориентира към Американската технология за отглеждане на тази високо протеинова култура- Американски семена и Американски сушилни с топъл въздух. След сушене с топъл въздух ние постигаме изключително високо качество на продукцията. Пример за това е интересът към нашите продукти от цял свят.

Прочети повече

Нашият Ръководен екип

 
 

Минчо Гроздев

Управител

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 04.09.2018 г. в гр. Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" ще се проведе информационен ден, на която ще бъде представена информация за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. На събитието всички заинтересовани лица ще бъдат информиране за реалното изпълнение на проекта и неговото успешно финализиране.

СЪОБЩЕНИЕ
от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 11.01.2018 г. в гр.Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Гранулираща линия за готови храни за домашни любимци капацитет 5т./час 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 21.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

„АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД е съвременно, динамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2008 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящият проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийна ефективност и капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на ново специализирано оборудване и услуги за внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни прозиводствени процеси и конкурентоспособност.