Бази - АГРОШАНС КОМЕРС - Вашият партньор в земеделието

Бази

 

БАЗА КАРНОБАТ

 

Базата в град Карнобат е бившето Държавно Земеделско Стопанство с площ над 500 декара.

 

Това е и първата база на нашата фирма. Тук са разположени над 100 селскостопански машини, авто транспорт, фуражен цех, сушилни за люцерна, цех за почистване и пакетиране на кориандър, както и машина за почистване на рапица.

 

В базата в гр. Карнобат е разположена и нашата фирмената жилищна сграда, състояща се от 15 стаи и апартаменти, които се използват от нашия персонал, който не е от града.

 

Базата разполага и със складове за съхранение на над 50 000 тона продукция.

 

 

БАЗА ЖИТОСВЯТ

 

Базата в Житосвят обработва над 30 000 декара земеделска площ. В нея са разположени над 30 селскостопански машини и работят над 30 души. Землището в Житосвят се обработва над 95% от нашата фирма. 

 

Базара разполага с капацитет за съхранение на 10 000 тона продукция.

 

 

БАЗА ИСКРА

 

Базата в Искра обработва над 20 000 декара земеделска площ. В нея са разположени над 20 селскостопански машини и работят над 25 души. Землището в Иска се отличава с един от най-добрите черноземни почви в нашият регион.

 

Базара разполага с капацитет за съхранение на 10 000 тона продукция.

 

 

БАЗА ДЕТЕЛИНА

 

Базата в Детелина е нашата най-нова. Там биват обработвани над 20 000 декара земеделска площ. В нея са разположени над 30 селскостопански машини и работят над 30 души.  

 

Базара разполага с капацитет за съхранение на 15 000 тона продукция.

СЪОБЩЕНИЕ
от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 11.01.2018 г. в гр.Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Гранулираща линия за готови храни за домашни любимци капацитет 5т./час 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 21.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

„АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД е съвременно, динамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2008 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящият проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийна ефективност и капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на ново специализирано оборудване и услуги за внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни прозиводствени процеси и конкурентоспособност.