Слама

Агрошанс Комерс е един от лидерите в страната в търговията със слама. Със своите над 100 000 декара фирмата разполага със над 20 000 тона слама годишно. Отделно фирмата търгува от производители над 30 000 тона балирана слама годишно.

Балите се съхраняват в базата в гр. Карнобат , която е с капацитет 50 000 тона за съхранение на балирана слама. Благодарение на качественото съхранение, сламата запазва специфичният за България златен цвят на балите и правината влага.

Всяка година нашите клиенти остават доволни от качеството на нашата слама и се връщат отново при нас.